четвртак, 28. јул 2011.

Hrvati i kršćanstvo


HRVATI I KRŠĆANSTVO (dokumentarna serija)Šestodijelna serija "Hrvati i kršćanstvo" prikaz je dvaju tisućljeća kršćanstva na današnjem hrvatskom tlu, a predočuje nam ne samo vjerska gibanja nego povijesna i kulturna zbivanja koja se međusobno isprepliću.

Krstionica (baptisterij) kneza Višeslava

Zagrebačka katedrala (prvostolna crkva),
sagrađena početkom 13. stoljeća

Prva epizoda prikazuje povijest od najstarijih kultura na našem tlu, prve kršćanske zajednice, prihvat kršćanstva kao službene religije te dolazak Hrvata i njihovo kasnije pokrštavanje.

Druga epizoda serije "Hrvati i kršćanstvo" prikazuje događaje koji su uslijedili nakon što su Hrvati prihvatili kršćansku vjeru. Vrijeme je to kada kulminira sukob Rima i Carigrada, što će kasnije rezultirati i konačnim raskolom. Naravno da su to događaji koji su imali svoje posljedice i na zbivanja u Hrvatskoj, jer do kneza Branimira postojala je snažna probizantska struja u hrvatskom plemstvu. Knez Branimir priklanja se rimskoj crkvi, a veza Hrvata i Petrovih nasljednika od tada je neraskidiva. U Hrvatsku dolaze benediktinci i benediktinke, a kasnije i cisterciti. Razvijaju se umjetnost i graditeljstvo, sve su jače veze s tadašnjim kulturnim središtima, a vrlo su žive veze i s arapskim kalifatima. Vrijeme je to koje su obilježile snažne osobnosti hrvatskih narodnih vladara.

U trećoj epizodi pratimo suton hrvatskog kraljevstva u posljednjim godinama 11. stoljeća. Osniva se zagrebačka biskupija čime će težište političkog djelovanja s juga Hrvatske biti preseljeno na sjever. Vrijeme je to križarskih pohoda kao i najezde Tatara, a kasnije i Osmanlija. Mnoga krivovjerja ne zaobilaze ni naše krajeve. Protuteža će im biti inkvizicija. Pojavljuju se novi redovi - dominikanci, franjevci i pavlini. Tiskaju se prve knjige na hrvatskom jeziku, nastaju sjajna djela kiparske i graditeljske umjetnosti.

Četvrta epizoda serije "Hrvati i kršćanstvo" prikazuje vrijeme humanizma i renesanse, vrijeme otkrića Novog svijeta, ali i za Hrvatsku sigurno najstrašnije razdoblje. Na Krbavskom polju gine elita hrvatskog plemstva, nekad jako kraljevstvo svedeno je na "ostatke ostataka", samo dvadeset tisuća četvornih kilometara. Rasplamsava se i građanski rat između pristaša Ivana Zapolje i Ferdinanda Habsburškog. Cetinskom poveljom Hrvati prisežu Habsburzima, ali njihova je pomoć u borbi protiv Turaka mlaka. Nastaje i egzodus iz južnih krajeva prema sjeveru, pa i u druge zemlje. Međutim, istodobno nastaju djela Marka Marulića, komedije Marina Držića, formiraju se bogate i vrijedne knjižnice. Kao odgovor na reformaciju u Hrvatsku stižu isusovci.

Peta epizoda bavi se događajima koji su uslijedili poslije prestanka opasnosti od Turaka. Malena i ratovima iscrpljena Hrvatska skoro se utopila u Mađarskoj. Otpor se javlja u vidu narodnog pokreta, a u jačanju narodne svijesti veliku će ulogu odigrati svećenstvo. Zalaganjem bana Josipa Jelačića i Hrvatskog sabora Zagrebačka biskupija postaje nadbiskupijom. Uz zagrebačke nadbiskupe središnja osoba crkvenog života u Hrvatskoj je Josip Juraj Strossmayer. Veliki potres u Zagrebu znatno oštećuje katedralu. Javlja se ideja južnoslavenskog ujedinjenja. Hrvati se masovno iseljavaju u prekomorske zemlje. Raspada se Austro-Ugarska, a javlja se nova državna tvorevima. U Italiji se pojavljuje fašizam.

Šesta, posljednja epizoda serijala "Hrvati i kršćanstvo" prikazuje događaje koji su obilježili 20. stoljeće. Vrijeme je to totalitarizama koji, kako desni, tako i lijevi, na katoličku crkvu gledaju kao na opasnost. Mnogi su svećenici završili na robiji ili na stratištima. Zagrebački nadbiskup blaženi Alojzije Stepinac umro je u kućnom pritvoru, dok je njegov nasljednik Franjo Šeper postao treći čovjek katoličke crkve u svijetu. Šeperovi će nasljednici na nadbiskupskoj stolici, kardinali Franjo Kuharić i Josip Bozanić u samo četiri godine razmaka ugostiti papu što potvrđuje tisućljetnu bliskost hrvatskog naroda i Svete Stolice.

* Format: U boji, .avi
* Jezik: hrvatski
* Broj epizoda: 6
* Rejting: NR (Not Rated)
* Studio: HRT 2
* Datum proizvodnje: 2002
* Vreme trajanja jedne epizode: Oko 30 minuta

Redatelj: Ninoslav Lovčević
Scenarist: Ninoslav Lovčević, Hrvoje Hitrec
Snimatelj: Branko Cahun
Autor: Hrvoje Hitrec
Urednik: Ninoslav Lovčević

понедељак, 25. јул 2011.

Этруски -Тайны славянской цивилизации

Этруски - Тайны славянской цивилизацииДревних римлян называют учителями западной Европы. Учителя учителей – этруски! Одно время названия славянских племён складывались из добавления к корню рус приставок, отражавших особенности этих племён, по отношению к остальным русам, например, ЭТ'русски, П'руссы. Приставка эт перед самоназванием русов означает просветлённые русы – носители высокой культуры, доказательства которой сохранились на севере Италии, в виде надписей на камнях и произведений искусства.

В фильме рассказывается о появлении славянской письмености задолго до Кирила и Мефодия. Это подверждают древние находки неизведаной для нас письмености. Эта письменность была расшифрована.

Выпущено: Россия
Продолжительность: 00:30:00
Озвучивание: русский
Качество: TVRip
Формат: MPEG
Видео кодек: XviD
Аудио кодек: MP3
Видео: DivX 5, 624x464, 1496 kb/s
Аудио: MP3, 128 kb/s
Размер: 350 MB