четвртак, 14. фебруар 2013.

Monete i pečati bugarskih careva

Издания на Народния музей въ София

Монетитѣ и печатитѣ на българскитѣ царе

отъ Никола А. Мушмовъ

Уредникъ на Нумизматическия отдѣлъ при Народния музей

съ 266 образи въ текста и 7 автотипни таблици

Нема коментара:

Постави коментар